1 februari 2022

Van de pastoor: Toewijding van de priesterbroederschap Sint Petrus aan het Onbevlekt Hart van de heilige maagd Maria

Beminde gelovigen,

In de stormachtige tijden waarin wij leven, zowel in de Kerk als in de wereld, wordt het steeds moeilijker om een fundamentele levenshouding van zekerheid en oprecht vertrouwen aan te houden. Dit is een trieste zaak en bovendien gevaarlijk voor ons allen. Want de mens is dan altijd in gevaar om de weg kwijt te raken die hem moet voeren naar het einddoel van zijn aardse bestaan.

Om die reden en om de moederlijke bijstand van de allerheiligste maagd Maria af te smeken, zal de priesterbroederschap Sint Petrus zich op vrijdag 11 februari (feest van de verschijning van Onze Lieve Vrouw te Lourdes) wereldwijd toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Ter voorbereiding op die toewijding wordt vanaf woensdag 2 februari (feest van Maria Lichtmis) tot en met donderdag 10 februari dagelijks na de heilige Mis samen met de gelovigen een noveengebed gebeden, dat u ook thuis kunt meebidden als u niet in de kerk aanwezig kunt zijn. Op vrijdag 11 februari zullen wij dan na de heilige Mis in een plechtig Lof de toewijding voltrekken, waarbij, naar ik hoop, velen van u aanwezig zullen zijn.

In het besef dat al ons handelen vanuit eigen kracht nutteloos en ijdel is, wensen wij nog inniger onze dienst voor de heiliging van de zielen en onze verheerlijking van God onder de machtige bijstand van de Moeder Gods te stellen. Onder de leiding van haar, die God het meest heeft verheerlijkt en het grootste eerherstel heeft gebracht, hoeven wij niet meer bang te zijn voor de wisselvalligheden van de tijden, maar kunnen wij alles dat God tot ons spreekt in ons hart bewaren, in vol vertrouwen op Zijn Voorzienigheid.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor


Noveengebed ter voorbereiding op de toewijding
van de priesterbroederschap Sint Petrus aan het Onbevlekt Hart van Maria


Na een tientje van de Rozenkrans:

Gedenk, o allermildste maagd Maria,
dat het nog nooit gehoord is,
dat iemand die tot u zijn toevlucht nam,
die om uw hulp kwam smeken
en om uw bijstand vroeg,
door u in de steek werd gelaten.
Gesterkt door dat vertrouwen
kom ik tot u, o Maagd der maagden,
en sta hier voor u
in mijn armzaligheid en zonde.
O Moeder van het Woord,
versmaad mijn woorden niet,
maar in uw goedheid
luister en wil mij verhoren. Amen.