7 mei 2022

Abortus is het tegenovergestelde van de Eucharistie

Abortus is de duivelse parodie van de antichrist op de Eucharistie. Daarom worden dezelfde heilige woorden
gebruikt: "Dit is mijn lichaam", echter met een godslasterlijke tegenovergestelde betekenis.
(Peter Kreeft)

Miljoenen kinderen worden jaarlijks wereldwijd geaborteerd. Vele mensen, onder wie politici en tal van organisaties ondersteunen dit. Zo vindt er vandaag een demonstratie plaats op de Dam in Amsterdam, waarbij tal van personen het woord zullen voeren, van linkse politici tot 'hulp'verleners van Women on waves en Pax (voorheen Pax Christi). Hun redenatie is veelal als volgt: "Het is jouw lichaam, dus waarom zou je daar niet mee mogen doen wat je zelf wil?" Ze willen de kindermoord daarom als mensenrecht laten vastleggen.

Gemakshalve gaan ze eraan voorbij dat het groeiende kindje, juist vanwege zijn kwetsbaarheid, door God in het lichaam van de vrouw is geplaatst om het te beschermen, te voeden en te laten groeien, maar dat het geen lichaamsdeel is van de vrouw in wie het groeit. De heilige Schrift zegt bovendien: "Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u woont, en Die gij van God hebt ontvangen; ook dat gij uzelf niet toebehoort, daar gij duur zijt gekocht? Verheerlijkt dus God in uw lichaam!" (1 Kor. 6, 19-20).

De boodschap uit het Woord van God staat dus haaks op wat de wereld ons wil doen geloven. Ons lichaam is niet van onszelf! De demonstranten schreeuwen dat het voor een vrouw onrechtvaardig en ondraaglijk is om gedurende negen maanden onder fysieke en emotionele druk te staan voor een kind dat ze helemaal niet wil hebben. Zou het voor onze Heer Jezus Christus ook niet gemakkelijk zijn geweest als hij tegen Zijn Vader had gezegd: "Waarom moet ik me laten slaan en geselen en zo een pijnlijke dood sterven? Kan ik niet gewoon op natuurlijke wijze overlijden en dan na drie dagen verrijzen?" Uiteindelijk was het Zijn Lichaam... toch?

Maar dat is niet wat Jezus deed. Hij heeft zijn Lichaam volledig voor ons overgeleverd.

In onze dagen kan een moeder beslissen of haar kind blijft leven of moet sterven. Zo moest ook Christus beslissen of wij mochten leven of moesten sterven. Christus koos voor het leven, Hij koos voor het leven door de dood heen. Hij offerde Zijn leven op door Zijn dood en dat deed Hij voor ons. Hij offert ons Zijn volledige Lichaam en Bloed in het Allerheiligste Sacrament van de Eucharistie, opdat wij mogen leven in eeuwigheid.

Wij zijn niet van onszelf. God de Vader heeft voor ons een prijs betaald. En hij betaalde niet de laagste, maar de hoogste prijs: het offer van Zijn enige Zoon, onze Heer Jezus Christus. Daardoor zijn wij vrijgekocht uit de slavernij van de zonde en mogen wij leven in overvloed. Verheerlijkt God dus in uw lichaam, dat aan Hem toebehoort!