3 mei 2022

Van de pastoor: Christus' overwinning op zonde en dood, reden van onze Paasvreugde

Een vreugdevolle Paastijd wens ik u toe! Christus, de verrezen Verlosser, is de enige grond voor ware vreugde in het leven, al het andere dat in een mensenleven voorkomt is vergankelijk, het komt en gaat. Wie aan zijn leven werkelijk een dragend fundament wil geven, wordt uitgenodigd om zijn leven met Christus te verenigen en daardoor deel te krijgen aan de overwinning op zonde en dood. Dat is de reden van onze paasvreugde.

Dit jaar zal er in het Pinksterweekeinde weer een bedevaart georganiseerd worden voor de Europese Traditie. De route loopt tussen Parijs en Chartres. In de voorbije jaren waren er rond de tienduizend deelnemers, vele jongeren maar ook gezinnen. Aanmelden is mogelijk bij de heer Sjaak Oostveen. Hij organiseert de Nederlandse deelname.

In het laatste jaar zijn er vele nieuwe kerkgangers naar onze kerk gekomen. Ook de muziek in de liturgie is uitgebreid. De vicevoorzitter van het kerkbestuur is verantwoordelijk voor de zangkoren. Er is veel tijd in geïnvesteerd om een nieuw koor te kunnen inroosteren. De gezongen Mis is de Hoogmis om 11.00 uur op zon- en feestdagen.

Graag attendeer ik u op de goede en vruchtbare houding om na de heilige Mis in de kerk een korte dankzegging te doen vóórdat u de kerk verlaat. En op de vanzelfsprekende gewoonte om in de kerk geen gesprekken met elkaar te voeren, ook niet achterin. In het kerkgebouw dient een heilige stilte te heersen. Dat zijn wij onze lieve Heer verschuldigd, Die altijd aanwezig is. Bovendien worden de nog biddende gelovigen dan niet gestoord.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor