Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


8 mei 2022

Meimaand - Mariamaand: Sonata sopra Sancta Maria, ora pro nobis (Monteverdi)