4 februari 2023

Van de pastoor: Trachten wij met de hulp van Gods genade gezond te blijven naar ziel en verstand

Beminde gelovigen,

Na een relatief rustig begin van het jaar, worden in februari weer alle zondagmiddagbijeenkomsten voortgezet – de gezinnen, de FSSP-confraterniteit en de jongeren – elk op haar eigen zondag en met haar eigen programma. Zo proberen we het geloofsleven en de overdracht van geloofskennis te bevorderen. Daarnaast is het een waardevolle zaak om zich met gelijkgezinden te verbinden in gezonde sociale structuren, vooral als tegengif in een wereld die maar niet normaal wil worden en steeds meer het abnormale verheft tot norm van alle structuren, ook in het gezin en bij het opvoeden van jonge mensen.

Ons geloof en onze trouw aan dat geloof vormen de laatste normaliteit in ons leven. Laat deze grote schat van Gods helende aanwezigheid in deze wereld nooit uit uw aandacht ontsnappen. Trachten wij met de hulp van Gods genade gezond te blijven naar ziel en verstand. Als wij op die manier leven, dan is na de grote eindzege de palm der glorie onze toekomst.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor