16 februari 2023

Votiefmis ter ere van Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

Als de heilige Mis wordt gevierd,
dan opent zich de hemel,
en Jezus Christus,
onze Eeuwige Hogepriester,
is aanwezig met Zijn geofferde Lichaam,
met Zijn vergoten Bloed,
met Zijn barmhartig Hart
waarin zonder ophouden
de vlam van Zijn totale overgave aan de Vader
voor de redding van de mensheid brandt.
Dus tijdens deze Mis kijken we spiritueel
naar de levende Christus met Zijn wonden,
Zijn heerlijke en stralende wonden
als goddelijke diamanten.
Het mysterie van de heilige Mis toont ons
de waarheid dat Jezus Christus onze Hogepriester is,
Die eeuwig leeft om onze Middelaar te zijn.

(Hebr. 7, 25)