Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


Parochiële vastenactie 2023 voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië; zo doet u mee!

8 februari 2023

Wijding Gideon Zoonen tot subdiaken

Op zaterdag 11 februari zal onze seminarist Gideon Zoonen in Wigratzbad tot subdiaken worden gewijd. In oktober 2017 begon hij aan de priesteropleiding op het FSSP-seminarie Sint Petrus in Beieren (D).

Bidden we voor hem op de weg naar het priesterschap.