8 februari 2023

Wijding Gideon Zoonen tot subdiaken

Op zaterdag 11 februari zal onze seminarist Gideon Zoonen in Wigratzbad tot subdiaken worden gewijd. In oktober 2017 begon hij aan de priesteropleiding op het FSSP-seminarie Sint Petrus in Beieren (D).

Bidden we voor hem op de weg naar het priesterschap.