24 februari 2023

Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 25 februari 2023 om 13.00 uur


Op zaterdag 25 februari vindt om 13.00 uur een lezing plaats voor de Sint-Nicolaasacademie in de bovenzaal van de pastorie. De Vlaamse psycholoog Mattias Desmet, verbonden aan de Universiteit Gent, zal spreken over zijn laatstverschenen boek ‘De psychologie van het totalitarisme’. De toegangsprijs ad € 7,50 kan worden overgemaakt op bankrekening NL24 INGB 0000 4515 11 ten name van Sint-Nicolaasacademie onder vermelding van 'lezing Desmet'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: sintnicolaasacademie@gmail.com.

Zie: De website van de academie.