9 juni 2023

Bezoek van Portugese ambassadeur en parlementsvoorzitter

In de middag van vrijdag 9 juni kregen we bezoek van de Portugese ambassadeur in Nederland,
mevrouw Clara dos Santos (links). Zij had laten weten dat zij graag onze kerk wilde bezoeken,
samen met de voorzitter van het Portugese parlement en voormalig minister, de heer
Augusto Santos Silva (rechts). Beiden werden in de kerk rondgeleid door de pastoor. Het genadebeeld
van Onze Lieve Vrouw van Fatima bleef bij die rondleiding uiteraard niet onopgemerkt. Na het
maken van een foto op het bordes van de kerk, vertrokken de ambassadeur en de
parlementsvoorzitter weer naar hun volgende afspraak.