6 juni 2023

Verslag van het katholieke jongenskamp in Abcoude

Zaterdag 3 juni verzamelde een groep jongens uit onze kerk zich in de Botshol, het buitengebied van Abcoude, voor het eerste traditionele jeugdkamp van de 'heilige jeugd'. De dag begon met een heilige Mis in de open lucht. Daarna werden verschillende spellen georganiseerd; ook maakten de jongens hun eigen rozenkrans, die bij de eerste wandeling door het natuurgebied onmiddellijk in gebruik werd genomen. Na de catechese, die in twee groepen werd gegeven, moesten de tenten worden opgezet en kon het avondeten worden bereid op een kampvuur. Op zondagochtend 4 juni liepen de jongens de gehele weg naar de Sint-Agneskerk, waar zij aankwamen tussen de eerste en de tweede heilige Mis. Na hun intocht ontvingen zij de zegen en hebben vervolgens gediend in de Hoogmis. Tijdens dit eerste jeugdkamp stonden kameraadschap en het beoefenen van de deugden centraal.

De deelnemers aan het scoutingweekend op 3 en 4 juni in Abcoude: Ferme jongens, stoere knapen!

Op zaterdag een heilige Mis in het veld.

Prachtig weer voor diverse sport- en spelactiviteiten.


Vanuit Abcoude op weg naar de zondagse Hoogmis in onze kerk.

Na aankomst in de kerk sprak Pastoor de kinderen toe en gaf hun zijn zegen.