Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie
September, maand van Onze Lieve Vrouw van Smarten

25 juni 2023

Interview met eerbiedwaardige dienaar Gods aartsbisschop Fulton Sheen:
"Als de Kerk haar moraal inzake goed en kwaad loslaat, wat is dan nog het verschil tussen de Kerk en de wereld?"