25 juni 2023

Interview met eerbiedwaardige dienaar Gods aartsbisschop Fulton Sheen:
"Als de Kerk haar moraal inzake goed en kwaad loslaat, wat is dan nog het verschil tussen de Kerk en de wereld?"