5 juni 2023

Van de pastoor: Diefstal van gewijde, kerkelijke voorwerpen is heiligschennis, een zware zonde!

Beminde gelovigen,

In het Informatiebulletin voor de maand juni wend ik mij tot u allen met een oproep tot gebed in een ernstige zaak. In de weken na Pasen hebben enkele diefstallen plaatsgevonden uit ons kerkgebouw. Tot nog toe weten we het zeker van drie gewijde voorwerpen, namelijk een blauw geëmailleerd medaillon met een evangelistensymbool uit het kostbare processiekruis (zie foto); een grote zilveren rozenkrans met groene stenen, afkomstig van een Mariabeeld; en een gouden stola, meegenomen van het heilig-Grafaltaar.

Ik vraag om uw gebed dat degene die deze gewijde voorwerpen heeft meegenomen ze op een of andere wijze zal terugbrengen. Een diefstal van een gewijd, kerkelijk voorwerp is niet alleen een misdrijf, maar bovenal een vorm van heiligschennis en dus een ernstige zonde!

Blijkbaar kunnen wij het kerkgebouw niet vrij toegankelijk houden, zonder toezicht. Ook dat is een trieste zaak. Maar het is in onze tijd een trend geworden dat het respect voor alles en iedereen is verdwenen. Bidden wij in de aan het Heilig Hart van Jezus toegewijde junimaand dan ook vurig dat onze misdadiger zich zal bekeren.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor