15 september 2023

Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 16 september 2023 om 13.00 uur

De reeks lezingen in het najaar van 2023 heeft als gemeenschappelijk thema 'Babylonische tijden; denken zonder God te kunnen' en wordt op zaterdag 16 september geopend door bioloog en filosoof Joris van Rossum, die vorig jaar zijn boek 'De weg terug, Schopenhauer voor een dolende wereld' publiceerde.

In deze lezing bespreekt hij Schopenhauers verhouding tot het christelijke geloof en zal hij ingaan op de gevolgen van het verlies van het christendom voor het Westen. De toegangsprijs voor de lezing bedraagt € 7,50. Dit bedrag kan worden overgemaakt naar bankrekening NL24 INGB 0000 4515 11 ten name van Sint-Nicolaasacademie onder vermelding van 'lezing Van Rossum'. Voor meer informatie kunt u mailen naar: sintnicolaasacademie@gmail.com.

Zie: De website van de academie.