13 september 2023

Van de pastoor: Eerste heilige communie op zondag 17 september

Maria ziet toe hoe de kinderen in zuiverheid
het Lichaam van haar Zoon ontvangen.

Beminde gelovigen,

Op zondag 17 september zal in onze kerk een aantal kinderen de eerste heilige communie ontvangen. Zij hebben zich een jaar lang op dit feestelijke moment voorbereid. Van verschillende ouders heb ik gehoord hoeveel deze grote dag in het leven van hun zoon of dochter betekent. Enkelen hebben het moeilijk gehad om zo lang op deze dag van sacramentele vereniging met Christus te moeten wachten.

Bidden wij voor deze jonge kinderen dat hun liefde tot Christus steeds trouw en intens mag blijven.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor