4 september 2023

Van de pastoor: (Foto)verslag van de parochiële bijeenkomst voor gezinnen

Beminde gelovigen,

In september zijn de meeste gelovigen terug van vakantie of van hun bezoek aan familie, al dan niet in het buitenland. Toch is het in de parochie niet stil gebleven tijdens de zomer. Eind juli vond in Bant in Flevoland de grote parochiële bijeenkomst voor gezinnen plaats met zo’n 150 deelnemers, onder wie meer dan 90 kinderen en jongeren. Ook al was het weer dit jaar niet het allermooiste, de deelnemers waren opnieuw enthousiast en velen hebben zich al aangemeld voor volgend jaar.

De week heeft als doel om de gezinnen in onze parochie een mogelijkheid te bieden om met elkaar de onderlinge band te versterken en het geloof te verdiepen door dagelijkse catechese en deelname aan de heilige Mis. Ook hopen wij dat onder de jongere deelnemers goede vriendschappen ontstaan, die het in deze tijd van vijandige propaganda tegen Gods orde makkelijker maakt om het geloof te bewaren. En misschien dat de een of andere jongeman door de aanwezigheid van priesters en seminaristen er over gaat nadenken om zelf priester te worden.

Niet ieder gezin kan het volledige deelnamebedrag zelf opbrengen, daarom zoeken wij weldoeners die dit initiatief willen ondersteunen. Zij kunnen zich melden bij pater P. Hagenbeek.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor