20 november 2023

Beeldverslag van de toediening van het heilig Vormsel en de Hoogmis met pontificale assistentie op zondag 19 november 2023


Bij aankomst wordt de Bisschop muzikaal onthaald door de allerkleinsten uit de parochie.

Vorige week werd door vrijwilligers de bisschoppelijke troon opgebouwd.

Kroon met baldakijn.

De bisschoppelijke troon is gereed. De Bisschop neemt aan de
heilige liturgie deel in persona Christi; hij zit op de troon als
vertegenwoordiger van Christus Koning.

Tijdens de intredeprocessie.

De vormelingen en hun peters en meters verzameld rondom de Bisschop tijdens het zingen van het 'Veni Creator'.

Een van de vormelingen ontvangt de kaakslag.

De Bisschop houdt zijn homilie.

De consecratie.

Na afloop van de uitreiking van de heilige communie.

De bisschoppelijke zegen.

Bij de eindprocessie zegent de Bisschop de vele gelovigen.

De vormelingen verzameld rondom mgr J.W.M. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam en zijn assistenten.

Na afloop was er een druk bezochte receptie in de pastorie.

Hebt u ook foto's of video's gemaakt
van plechtigheden in onze kerk?
Mogen die eventueel gepubliceerd worden?
Mail uw bestanden dan naar:
foto@agneskerk.org.