Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


7 november 2023

"Wat hebt gij gedaan? Het bloed van uw broer roept luid tot Mij uit de grond." (Gen. 4, 10)