3 november 2023

Van de pastoor: De gemeenschap der heiligen

Beminde gelovigen,

De maand november begint liturgisch met het feest van Allerheiligen. We vieren dan de triomf van het heil dat Christus heeft bewerkstelligd. Wij nemen op aarde ook deel aan de gemeenschap der heiligen, al moeten wij de palm van de glorie nog zien te behalen door het leiden van een godsdienstig leven. Door de Kerk en de sacramenten hebben wij reeds alle middelen die nodig zijn om tot de glorie van de heiligen te behoren. Op 2 november herdenkt de Kerk dat deel van haar gemeenschap der heiligen dat nog in het vagevuur moet uitboeten wat hier op aarde niet door volkomen berouw volledig is verzoend. Voor deze zielen kunnen wij aflaten verdienen en heilige Missen laten opdragen. De heiligen en de lijdende zielen in het vagevuur waren ooit waar wij nu zijn. Die gedachte mag ons helpen om in dit aardse leven de adequate inspanningen te leveren en de juiste prioriteiten na te streven.

Op zondag 19 november zal mgr Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, het heilig vormsel toedienen aan een grote groep jonge mensen, van wie tweederde deel bekeerlingen zijn die dit jaar zijn gedoopt. Aansluitend zal de Bisschop in de plechtige gezongen Hoogmis pontificale assistentie verlenen vanaf de troon. Ik hoop u bij deze gelegenheid te mogen zien en ook na afloop bij de receptie waar wij de vormelingen kunnen feliciteren en een woord met de Bisschop kunnen wisselen.

Het spreekt vanzelf dat wij voor de vormselkandidaten moeten bidden, dat zij, bekleed met de zeven gaven van de Heilige Geest, de strijd voor hun heiligheid zegevierend zullen voeren.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor