10 november 2023

Voormalig apostolisch nuntius aartsbisschop mgr François Bacqué (87 jaar) overleden

Op 9 november is in Rome mgr François Robert Bacqué op 87-jarige leeftijd overleden. Mgr Bacqué was titulair aartsbisschop van Gradisca en was van 2001 tot en met 2011 apostolisch nuntius in Nederland. Mgr Bacqué werd op 1 oktober 1966 priester gewijd; op 3 september 1988 ontving hij de bisschopswijding. Hij was achtereenvolgens nuntius in Sri Lanka, de Dominicaanse Republiek en Nederland. Bij zijn afscheid in 2011 verleende koningin Beatrix hem het Ridder Grootkruis in de orde van Oranje-Nassau.

Sinds het begin van het FSSP-apostolaat in onze kerk toonde hij zich een vriend van de priesterbroederschap Sint Petrus. Op 15 augustus 2010 (Maria Tenhemelopneming) was hij de eerste bisschop in Nederland in meer dan 40 jaar die een traditionele Latijnse Mis presideerde. In de jaren daarna, tijdens zijn emeritaat, was hij een graag geziene gast bij het FSSP-seminarie in Wigratzbad, Duitsland, waar hij traditionele diaken- en priesterwijdingen verrichtte.

Moge hij rusten in Gods vrede.