23 maart 2024

Opbrengst actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans heeft dit jaar € 20.450 opgebracht. Aan iedereen die heeft bijgedragen hartelijk dank! Overigens... uw parochie kan het gehele jaar uw (financiële) ondersteuning goed gebruiken.