2 maart 2024

Van de pastoor: Vastenactie 2024

Beminde gelovigen,

Wij bevinden ons in de heilige vastentijd. Het vasten heeft in zichzelf geen waarde of betekenis; alleen als het gericht is op God en gepaard gaat met goede werken en het geven van aalmoezen kan het zijn doel bereiken, namelijk onszelf te openen voor Zijn verlossende genade.

Het geven van aalmoezen kunnen wij als parochie dit jaar opnieuw doen via Christian Solidarity International (CSI), geleid door pater Peter Fuchs. Het project voor dit jaar is hulp aan christelijke meisjes in Pakistan, die gedwongen worden geïslamiseerd en uitgehuwelijkt. Het geld dat wij uitsparen door te vasten kunnen wij aan deze actie schenken en daardoor aan ons vasten een element van Gods- en naastenliefde toevoegen.

U kunt uw vastenoffer overmaken op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie H. Jozef onder vermelding van 'vastenoffer 2024'.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor