19 maart 2024

Sint Jozef zorg


Sint Jozef, wie in u gelooft,
en in uw stille zorgen,
voelt, met uw zegen op zijn hoofd,
zich veilig en geborgen.
Geen noden die ons duurzaam deren,
hoe fel ze wederkeren,
nu gij ons troost in alle leed
en toont hoe gij te zorgen weet.
De hemel ziet met blijdschap aan
hoe gij het zorgen blijft verstaan.

Jos. van Wely O.P.