Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 oktober 2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

Oktobermaand -- Rozenkransmaand

Rozenkransgebed voor het uitgestelde Allerheiligste Altaarsacrament tijdens het Marialof
van dinsdag tot en met vrijdag om 10.15 uur (voorafgaand aan de heilige Mis)

8 juni 2011

Nieuwe Sint-Jozefaltaar gereed

In de meest rechterzijkapel van de kerk is inmiddels een geheel nieuw altaar gecreëerd met de altaarstukken die afkomstig zijn uit een Belgische kerk. Het altaar is toegewijd aan de heilige Jozef.

Door een weldoener is een nieuw Sint-Jozefbeeld toegezegd, dat in de nu nog lege nis boven het altaar geplaatst zal worden.

Met de altaarstukken uit België zal binnenkort nog een tweede altaar aan de epistelzijde van de kerk worden gerealiseerd, tussen het nieuwe Jozefaltaar en het hoofdaltaar. Daarmee hebben de lege kapellen hun oorspronkelijke functie teruggekregen. Nog deze zomer zullen - voor het eerst sinds enkele decennia - weer H.H. Missen aan de nieuwe altaren kunnen worden opgedragen.