Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 december 2018, onder voorbehoud van wijzigingen.

17 juni 2011

Vrijdag 17 juni, 12.00-17.00 uur: Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament

Gij zijt heilig, Heer, enige God,
Die wonderen werkt.
Gij zijt sterk, Gij zijt groot,
Gij zijt de Allerhoogste;
Gij zijt almachtig, Gij, heilige Vader,
Koning van hemel en aarde.
Gij zijt drievuldig en één, Heer God der goden.
Gij zijt goed, alle goed, het hoogste Goed;
de Heer God, levend en waarachtig.
Gij zijt liefde, barmhartigheid; Gij zijt wijsheid;
Gij zijt nederigheid.
Gij zijt geduld; Gij zijt rust;
Gij zijt vreugde en blijdschap.
Gij zijt rechtvaardigheid en matigheid;
Gij zijt al onze rijkdom en overvloed.
Gij zijt schoonheid, Gij zijt minzaamheid; Gij zijt de beschermer;
Gij zijt de behoeder en de verdediger.
Gij zijt onze toevlucht en kracht; Gij zijt ons geloof, onze hoop en onze liefde.
Gij zijt onze grote zoetheid; Gij zijt ons eeuwig leven.
Oneindige goedheid, grote en wonderbare Heer God
Almachtig: liefdevolle en barmhartige Verlosser.

H. Franciscus van Assisi