1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 augustus 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

Wijziging op donderdag 22 augustus

De heilige Mis begint die dag niet om 11.00 uur maar om 11.30 uur.

25 juni 2011

Amsterdamse Sacramentsprocessie op zondag 26 juni

Op zondag 26 juni zal voor de achtste keer de Sacramentsprocessie rondgaan over de Amsterdamse grachten. De monstrans met het Allerheiligste Sacrament zal worden rondgedragen door de apostolisch nuntius in Nederland mgr F. Bacqué. Onder de deelnemers is ook de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop in Nederland, mgr Polycarpos Augin Aydin. Zusters van drie religieuze families en een aantal priesters uit Amsterdam en omstreken lopen ook in de stoet mee.

De processie begint rond het tijdstip van 12.45 uur bij de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht. Rond 13.30 vindt in deze kerk het afsluitend plechtig Lof plaats.

Na de Hoogmis in onze kerk zal een groep gelovigen zich naar de binnenstad begeven om mee te lopen in de processie. Iedereen is van harte welkom om zich daarbij aan te sluiten.