8 juni 2011

Nieuwe Sint-Jozefaltaar gereed

In de meest rechterzijkapel van de kerk is inmiddels een geheel nieuw altaar gecreëerd met de altaarstukken die afkomstig zijn uit een Belgische kerk. Het altaar is toegewijd aan de heilige Jozef.

Door een weldoener is een nieuw Sint-Jozefbeeld toegezegd, dat in de nu nog lege nis boven het altaar geplaatst zal worden.

Met de altaarstukken uit België zal binnenkort nog een tweede altaar aan de epistelzijde van de kerk worden gerealiseerd, tussen het nieuwe Jozefaltaar en het hoofdaltaar. Daarmee hebben de lege kapellen hun oorspronkelijke functie teruggekregen. Nog deze zomer zullen - voor het eerst sinds enkele decennia - weer H.H. Missen aan de nieuwe altaren kunnen worden opgedragen.