4 juni 2011

Van de parochie-administrator: juni -- Heilig-Hartmaand

Beminde gelovigen,

Wij laten de mooie Mariamaand mei achter ons en gaan de junimaand in, de maand die is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. In deze maand van het Heilig Hart mag Patrick Kuis, een van de goede vrienden van ons apostolaat, door de genade Gods de heilige wijding tot het diaconaat ontvangen. U kent hem uit onze kerk, waar hij bij meerdere gelegenheden heeft geassisteerd als subdiaken in de heilige Mis. De laatste keer was tijdens de Hoogmis op 17 april jl. (Palmzondag).

Laten wij de eerwaarde heer Patrick Kuis verder blijven begeleiden met onze gebeden op zijn weg naar het heilig priesterschap. Later deze zomer kunt u hem feliciteren, wanneer hij ons als diaken komt bezoeken en ook zal preken.

Verder is het een vreugde u te kunnen meedelen dat wij altaren hebben gekregen voor de twee lege kapellen aan de epistelzijde van de kerk. Deze altaren zijn afkomstig uit België en zijn eind mei naar Amsterdam overgebracht. In de loop van deze zomer zullen hopelijk voor het eerst sinds enkele decennia weer H.H. Missen kunnen worden opgedragen in deze nu nog lege kapellen.

Mijn hartelijke dank aan allen die zich op vele wijzen inzetten voor ons apostolaat, onze kerk en ons, priesters.

Ik wens u een aangename zomertijd toe!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie