16 juni 2011

Diakenwijding Patrick Kuis

Op zaterdag 18 juni a.s. om 12.00 uur zal mgr A.L.M. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch Patrick Kuis wijden tot transeunt diaken in de kathedrale basiliek van Sint Jan Evangelist in Den Bosch.

De wijdingsplechtigheid in de onlangs volledig gerestaureerde kathedraal is voor iedereen toegankelijk. In de weken voorafgaand aan de diakenwijding wordt uw gebed gevraagd voor de wijdeling.

Wij hebben de 26-jarige Patrick de laatste jaren in onze kerk leren kennen toen hij bij bijzondere gelegenheden in de heilige Mis als subdiaken assisteerde.

Op zondag 10 juli a.s. – enkele weken na zijn diakenwijding – zal hij tijdens de Hoogmis in onze kerk als diaken assisteren en tevens de preek verzorgen.