11 januari 2010

Fotoverslag pontificale H. Mis in kathedraal Kopenhagen

Gisteren, zondag 10 januari, op het feest van de Heilige Familie, werd in de Rooms-katholieke kathedraal van Kopenhagen in Denemarken, toegewijd aan Sint Ansgar (H. Oscar), om 16.30 uur een heilige Mis opgedragen in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus door de bisschop van Kopenhagen, mgr Czeslaw Kozon. Hij werd geassisteerd door twee priesters van de priesterbroederschap Sint Petrus: de eerwaarde paters Josef Bisig en Martin Kromann Knudsen.

Deze pontificale Hoogmis werd georganiseerd door de Sint Carolus Borromeus Groep in Kopenhagen. Deze groep organiseert twee keer per maand een Tridentijnse heilige Mis in die stad. Afgelopen jaar heeft mgr Kozon al eens de heilige Mis voor hen gecelebreerd, maar deze keer was het met bisschoppelijke waardigheid en in zijn eigen kathedraal.
Voor meer informatie: Katolsk Tradition.
Zie ook: Bisschop Kopenhagen celebreert Tridentijnse H. Mis