27 januari 2010

Kerkbalans 2010: Ook uw bijdrage is hard nodig!

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. Deze week zijn de brieven vanuit onze parochie verzonden. Uw gift op bankrekening 311311 ten name van R.-k. parochie Sint Agnes komt geheel ten goede aan de Agneskerk.

Hebt u geen brief ontvangen en wilt u wel graag geregistreerd staan bij onze kerk? Geef dan uw naam, adres en gezinssamenstelling per e-mail aan ons door. Indien u wel een brief hebt gekregen, maar de gegevens zijn niet juist, of u wilt liever geen bericht meer ontvangen: laat het ons weten. E-mail: info@agneskerk.org


Beminde parochianen van de Sint-Agneskerk,

Lange tijd is de toekomst van ons kerkgebouw onzeker geweest. Inmiddels hebben we van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam de toezegging gekregen dat de Agneskerk open zal blijven, al is de juridische vorm nog niet volledig duidelijk.

Zo’n 25 jaar achterstallig onderhoud aan de kerk dreigt echter de moed aan de kleine, actieve gemeenschap van kerkgangers te ontnemen. Daarom wil ik in het kader van de landelijke actie Kerkbalans een beroep doen op álle parochianen en vrienden van onze kerk om met gulheid bij te dragen.

Hoe zou onze buurt er uitzien zonder deze monumentale en beeldbepalende kerk? Bedenken wij dat het gebouw niet alleen bestemd is voor de eredienst aan God, maar dat het ook de buurt, waarin u mag wonen, verfraait. Een kerkgebouw maakt van de buurt iets bijzonders. Kijkt u ter vergelijking eens naar de troosteloze wijken waar kerken inmiddels verdwenen zijn. De plek waar zo’n kerk gestaan heeft is een blijvend pijnlijke wond in de buurt.

Het is daarom van groot belang dat wij gezamenlijk verantwoording dragen voor het behoud van de markante Agneskerk. Wij streven naar een volledige restauratie van de kerk binnen enkele jaren. De trouwe kerkgangers dragen wekelijks bij in de collecte, maar wij hebben vanuit de gehele parochie steun nodig. Het komende jaar willen we een bedrag van € 3 ton bij elkaar krijgen voor de restauratie. Aanvullende subsidies moeten een restauratie dan mogelijk maken. Wilt u helpen om dat bedrag bij elkaar te krijgen?

Kijkt u in het voorbijgaan eens goed naar het kerkgebouw, of loopt u gewoon eens binnen (de kerk is vrijwel elke dag open). Met uw steun kunnen we ons bijzondere kerkgebouw in stand houden.

Ik dank u bij voorbaat voor uw gulle bijdrage op bankrekening 311311 ten name van R.-k. parochie Sint Agnes te Amsterdam.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie