1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 juli 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

12 januari 2010

Programma Sint-Nicolaasacademie 16 januari 2010

Op zaterdag 16 januari a.s. zal de Sint-Nicolaasacademie voor de eerste keer op de nieuwe locatie (in de Agneskerk) een bijeenkomst houden met als onderwerp:

EVALUATIE "SCHEIDING KERK EN STAAT"

Er zal een samenvatting worden gegeven van de lezingen uit het najaar van 2009 over dit thema die werden gehouden door mgr W. Eijk, prof. Alting von Geusau, Hans Hillen en Vader Sergi Merks.

De aanwezigen worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan of hun visie te ventileren op dit thema.

Programma
10.00 uur: H. Mis
10.45 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie

Zie: Sint-Nicolaasacademie Amsterdam verhuist naar Agneskerk en de website van de academie.