15 oktober 2010

Derde vrijdag van de maand: Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament


Onder alle uitingen van vroomheid is de aanbidding van Jezus in het heilig Sacrament de eerste na de sacramenten die aan God het dierbaarst is en voor ons zeer nuttig.
Heilige Alfonsus Maria de Liguori

De Eucharistie is een onmetelijke schat: niet alleen haar vieren, maar ook in aanbidding voor haar verblijven buiten de heilige Mis maakt het mogelijk te putten uit de bron van de genade zelf.