23 oktober 2010

Een eeuw van trouw en ontrouw -- Honderd jaar strijd tegen het modernisme

Zaterdag 30 oktober houdt het maandblad Catholica een ontmoetingsdag. Het thema van deze dag is: “Een eeuw van trouw en ontrouw - Honderd jaar strijd tegen het modernisme”.

Luchtfoto van de Sint-Willibrorduskerk te Utrecht

De dag begint om 9.50 uur met het Latijnse rozenkransgebed in de Sint-Willibrordkapel. Aansluitend is er om 10.30 uur in de kerk een Drieherenmis. Dit zal een votiefmis zijn ter ere van de heilige Moeder Gods. Deze heilige Mis is voor iedereen vrij toegankelijk.

Celebrant is de zeereerwaarde heer G.M.J. van der Vegt, rector van de kerk. Diaken is de eerwaarde heer P. van de Kerckhove; subdiaken is de eerwaarde heer D.J. Schneider.

De gregoriaanse schola onder leiding van Arnoud Heerings zingt de 9e Mis. Organist is Bas Groenewoud.

Vóór en tijdens de heilige Mis is er biechtgelegenheid. Er zijn hiervoor twee priesters paraat. De biechtstoelen bevinden zich achter en links voor in de kerk.

Voor de lunch en de lezingen, die op een andere locatie worden gehouden, kunt u zich nog opgeven op de website van Catholica.


Dagprogramma

09.50 uur: Rozenkransgebed in de Willibrorduskerk
10.30 uur: Drieherenmis in de Willibrorduskerk
12.00 uur: Wandelen naar vergaderlocatie en lunch
13.00 uur: Welkom en openingswoord dagvoorzitter
13.30 uur: Lezing zeereerwaarde heer C. Mennen
14.15 uur: Lezing eerwaarde heer P. van de Kerckhove
Pauze
15.00 uur: Lezing zeereerwaarde heer H. Schilder
15.30 uur: Forumdiscussie
16.15 uur: Dagsluiting aansluitend borrel en informeel bijeenzijn


Toelichting op het thema

In september jl. was het honderd jaar geleden dat de heilige paus Pius X de anti-modernisteneed afkondigde. Hij deed dat niet voor niets. Het opkomende modernisme bedreigde de Kerk namelijk tot in haar binnenste. Door het benoemen van de gevaren beschermde paus Pius X de Kerk voor decennia. Net als zijn voorganger paus Pius IX en opvolgers als paus Pius XI en paus Pius XII ging voor paus Pius X het strijden voor de Waarheid samen met het strijden tegen het kwaad.

Niet alleen het geloof is hetzelfde als honderd jaar geleden, maar ook het ongeloof. Dit wordt namelijk nog steeds gekenmerkt door het modernisme. Het is radicaler, venijniger, slinkser, idealistischer en vredelievender in voorkomen, maar nog even kwaadaardig in zijn bedoelingen: het verduisteren van de Waarheid van het Evangelie en het afbreken van de Kerk.

De Catholica-dag op zaterdag 30 oktober in Utrecht gebruiken we niet alleen om het gevaar van het modernisme te benadrukken, maar ook om moed en kracht te putten uit de rijkdom van de Kerk. In de heilige Mis, in de lezingen en in de onderlinge gesprekken mogen we elkaar bemoedigen en versterken als broeders en zusters in het ene, ware en onveranderlijke geloof.