Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 november 2018, onder voorbehoud van wijzigingen.

22 januari 2011

Don-Bosconoveen voor een nieuwe priester

Onze vrienden van de Sint-Michaëlskapel in Niel-bij-As (België) houden dezer dagen een noveen ter ere van de heilige Don Bosco (feestdag 31 januari). Door middel van een smeekgebed vragen zij - op voorspraak van de heilige priester - om een nieuwe priester voor de kapel.

Na het overlijden van de stichter van de kapel, pater Karel Van Isacker S.J., is er geen dagelijkse heilige Mis meer mogelijk. Met de hulp van gastpriesters wordt de zondagse Mis in stand gehouden, maar voor het voortbestaan van de kapel en voor het zielenheil van de gelovigen is een 'eigen' priester onontbeerlijk.

Ruim twintig jaar geleden stichtte de Vlaamse jezuïetenpater Van Isacker de Sint-Michaëlskapel in Niel-bij-As. Hij vierde er dagelijks de heilige Mis volgens de oude ritus. Op 25 augustus 2010 overleed hij, 97 jaar oud, één dag na zijn 65-jarig priesterjubileum.

Voor wie mee wil bidden is het gebed hier te vinden.