31 januari 2011

Pontificale Hoogmis in Brussel

Foto: © 2011, D.H.L. van Dinh
In een tot de laatste plaats bezette Minimenkerk in de Belgische hoofdstad Brussel droeg mgr André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, de Hoogmis op op de vierde zondag na Driekoningen (30 januari). De FSSP-paters van de Agneskerk hadden een belangrijke plaats in de liturgie: pater M. Kromann Knudsen was diaken en pater A. Komorowski vervulde de rol van subdiaken.

De pontificale Hoogmis markeerde de start van een nieuw apostolaat van de Priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) in de kerk van Sint Jan en Sint Stefaan ter Minimen.

Bij de feestelijke Hoogmis waren behalve veel gelovigen ook vele misdienaars, seminaristen en priesters aanwezig; onder hen ook de regionaal-overste van de priesterbroederschap voor de Benelux, pater H. Hygonnet, en de generaal-overste, pater J. Berg.
Pater Hygonnet is door mgr Léonard benoemd als parochievicaris van de Minimenkerk voor de buitengewone vorm van de Romeinse ritus.

Hoewel mgr Léonard, als bisschop van Namen, vaker de Tridentijnse Mis heeft gecelebreerd, was dit de eerste keer in meer dan veertig jaar dat een residerend aartsbisschop in de lage landen een Hoogmis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus celebreerde.

Aan het slot van de twee uur durende Mis geeft de Belgische aartsbisschop de plechtige zegen.