10 januari 2011

Van de parochie-administrator: Bezinning

Beminde gelovigen,

Het jaar 2010 is voor de priesters van de Sint-Petrusbroederschap bij de Agneskerk geëindigd met een bezinning tijdens het Kerstoctaaf. Nu vraagt u zich misschien af wat de betekenis is van zo’n bezinning, omdat onze kerk gedurende deze periode van inkeer buiten de liturgische plechtigheden gesloten was.

Een dergelijke bezinning heeft als doel de priester dichter bij God te brengen. Omdat een priester anders moet zijn dan de andere mensen – aan hem is namelijk de zorg voor de altaardienst toevertrouwd – leeft hij ook anders dan de anderen. Het is van groot belang dat hij zich steeds herinnert dat hij anders is en moet zijn.

De priester brengt dagelijks een gedeelte van de dag alleen en in stilte door; tijdens een bezinning of een retraite doet hij dat meer uitgebreid. Een priester weet dat de liefde tot God niet ontstaat uit de dienst aan de zielen, maar dat de liefde tot God het hem mogelijk maakt om zorg te dragen voor de zielen. Met andere woorden: God moet de eerste plaats innemen in het leven en werken van een priester. De zegeningen die de gelovigen ontvangen in de pastorale zorg van een priester vloeien daaruit voort.

Deze perioden van regelmatige bezinning zijn in onze tijd des te meer noodzakelijk, omdat de Kerk en elke christengelovige omgeven zijn door een verdorven en vijandige samenleving. Hierdoor raken de geestelijke krachten sneller uitgeput; men wordt moe en moedeloos als er niet dagelijks ruimte is voor God.

Het is mijn hoop dat ook u, als gelovigen, regelmatig een periode van bezinning neemt, misschien een keer in de maand, dat u de wereld achter u laat om in de stilte van een geestelijke vernieuwing de wetten en de Wil van God te overdenken. Op die wijze worden wij in de loopt van de tijd steeds dichter bij God gebracht, bij de God Die wij zullen ontmoeten als onze aardse dagen en jaren zijn verstreken.

Voor het nieuwe jaar 2011 wens ik u Gods rijke zegen toe.

pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie