Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van vandaag (11.00 uur) kunt u hier rechstreeks volgen of terugkijken.

11 maart 2011

Bisschop van Kopenhagen viert pontificale Hoogmis in onze kerk

Zijne Hoogwaardige Excellentie
mgr Czeslaw Kozon,
bisschop van Kopenhagen (Denemarken).

In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 april 2011 mogen we in onze kerk een bijzondere gast verwelkomen. Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon (foto), bisschop van Kopenhagen, zal - op doorreis - onze kerk bezoeken.

Op zaterdag 9 april zal de bisschop het sacrament van het doopsel toedienen, uiteraard in de oude vorm; op zondag 10 april (Passiezondag) draagt hij in onze kerk om 11.00 uur een pontificale Hoogmis op. Tijdens deze heilige Mis wordt aan enkele jong-volwassenen het sacrament van het vormsel toegediend.

Nadat in augustus vorig jaar de pauselijke nuntius in Nederland, aartsbisschop mgr François Bacqué, de Hoogmis van Maria Tenhemelopneming in onze kerk vanaf de troon presideerde, en eind januari van dit jaar de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, mgr André-Joseph Léonard, in de Brusselse Minimenkerk een pontificale Hoogmis heeft opgedragen (zie: 'Pontificale Hoogmis in Brussel' deel I en deel II), zal nu voor de derde keer in korte tijd in de Lage Landen een pontificale Hoogmis in de Tridentijnse ritus worden gecelebreerd. Het is ruim veertig jaar geleden dat dat voor de laatste keer plaatsvond.

Mgr Czeslaw Kozon is niet onbekend met de Tridentijnse ritus. Als bisschop van Kopenhagen heeft hij al meerdere keren een heilige Mis in de buitengewone vorm gecelebreerd (zie: Bisschop Kopenhagen celebreert Tridentijnse H. Mis en Fotoverslag pontificale H. Mis in kathedraal Kopenhagen). Ruim een jaar geleden verleende onze pastoor, pater Martin Kromann Knudsen FSSP, assistentie bij een pontificale Hoogmis in de Deense hoofdstad Kopenhagen met mgr Kozon als celebrant.