3 maart 2011

Van de parochie-administrator: Veertig-urengebed

Beminde gelovigen,

Het veertig-urengebed staat opnieuw voor de deur als ingang tot de grote, heilige vastentijd. Door het in gebed verwijlen voor het heilig Sacrament bereiden wij ons hart en onze ziel voor op de boete-oefeningen van de vasten, die ons streven naar heiligheid steeds dieper in ons doen wortelen. Ook bereiden wij ons door ons gebed bij het Sacrament reeds voor op de Paascommunie.

Verder is het veertig-urengebed een akte van eerherstel voor alle zonden die zullen worden begaan tijdens deze tijd van ingetogenheid en van voorbereiding op de verlossingsdaad van Christus. Wilt u echt uw hart voorbereiden op de komst van Christus en wilt u serieus de boete van de vastentijd ingaan, dan is het veertig-urengebed daarop de beste en diepste voorbereiding.

Voorts wordt ons tijdens deze veertig uren de mogelijkheid geboden om ons geestelijk te verenigen met Christus, Die Zich veertig dagen in de woestijn voorbereidde op Zijn verlossende lijden. Door ons gebed voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament bieden wij Christus troost in Zijn eenzaamheid, een eenzaamheid die Hij óók in Zijn sacramentele tegenwoordigheid moet ondergaan in vele verlaten kerken en in tabernakels die uit het zicht geplaatst zijn.

Naar ik hoop zullen velen van u Hem in deze uren van genade komen bezoeken. Ik wens u een gezegende vastentijd toe.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie

Programma
Het schema van het veertig-urengebed is als volgt:

Zondag 6 maart: Zondag Quinquagesima
18.00-24.00 uur: Veertig-urengebed: voortdurende uitstelling van het Allerheiligste Sacrament des Altaars tot dinsdag 10.00 uur

Maandag 7 maart: H. Thomas van Aquino, belijder en Kerkleraar
0.00-24.00 uur: Veertig-urengebed
7.00 uur: Gelezen H. Mis
15.00 uur: Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid
19.00 uur: Gelezen H. Mis
21.00 uur: Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid

Dinsdag 8 maart: H. Johannes a Deo, belijder
0.00-10.00 uur: Veertig-urengebed
7.00 uur: Gelezen H. Mis
9.30 uur: Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid, aansluitend kort Lof en zegen met het H. Sacrament
10.00 uur: Gelezen H. Mis
Hierna is de kerk de rest van de dag gesloten.