Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


De maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus

28 maart 2011

Vastenactie 2011

Dit jaar vragen we in het kader van de Vastenactie uw aandacht voor het seminarie van de Priesterbroederschap Sint Petrus in het Duitse Wigratzbad. Door een grote toestroom van priesterkandidaten – onder wie Manu Ihou, voormalig misdienaar in onze kerk – is het seminarie toe aan verbouwing en uitbreiding.

Wilt u bijdragen aan de huisvesting en de opleiding van de seminaristen, dan kunt u uw bijdrage storten in de collectebus die achter in de kerk staat of op bankrekening 4930515 ten name van Kerkbestuur Sint-Agnesparochie onder vermelding van ‘Vastenactie’.