1 maart 2013

Van de pastoor: Benedictus XVI, een grote en heilige Paus!

Beminde gelovigen,

Bij het verschijnen van dit bulletin is de Heilige Stoel vacant. Onze geliefde heilige Vader, paus Benedictus, heeft vanwege zijn afnemende gezondheid geabdiceerd, en wij wachten in grote spanning op de nieuwe paus die door de kardinalen zal worden gekozen. Onze harten zijn vervuld van verdriet om het verlies van onze heilige Vader, en tegelijkertijd vol dankbaarheid jegens hem voor al hetgeen hij aan de heilige Kerk van God heeft geschonken gedurende zijn achtjarige pontificaat.

Voor ons heeft hij veel betekend: Hij was het, die de oude Mis terughaalde uit ballingschap en opnieuw een plaats gaf, midden in de Kerk; aan hem hebben wij uiteindelijk onze kerk en parochie te danken.

Hij was het, die zijn hand uitstrekte naar de anglicanen, en de oecumenische gedachte heeft teruggebracht tot de gezonde stellingen die heersten tijdens het ponti-ficaat van paus Pius XII.

Hij was het, die een hand uitstak naar de medebroeders van de priesterbroederschap Sint Pius X, waarbij wij nog altijd op een volledige verzoening mogen hopen.

Maar hij was ook de paus die in de ogen van de wereld überhaupt geen goed kon doen, de paus die door media en politici werd uitgescholden. Kan men zich een betere aanbeveling van de waarheid wensen? Wij hebben werkelijk een grote en heilige Paus gehad! Wij kunnen ons niet voorstellen hoeveel hij voor ons heeft gebeden en geleden. Blijven wij uit dankbaarheid ook voor hem bidden.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor