30 juni 2019

Viering van het hoogfeest van H.H. Petrus en Paulus, apostelen

Commemoratie: Derde zondag na Pinksteren

Heer, wij smeken U ootmoedig dat Gij, eeuwige Herder, Uw kudde niet verlaat, maar door Uw heilige Apostelen
in voortdurende bescherming bewaart, opdat zij geleid en bestuurd worde door hen, die Gij tot voortzetting van Uw werk
in Uw plaats tot herders aangesteld hebt.

(Uit: Prefatie der aposten en evangelisten.)