5 april 2020

5 april 2020 om 11.05 uur: Eén miljoen bezoekers

Vandaag, vlak na aanvang van de live-uitzending van de gelezen heilige Mis van Palmzondag, werd de grens van één miljoen bezoekers op deze website overschreden.

In de zomer van 2009 is www.agneskerk.org van start gegaan. De meest populaire berichten zijn de wekelijkse overwegingen bij het zondagsevangelie, de digitale edities van het Informatiebulletin, foto- en videoverslagen van bijzondere gebeurtenissen in onze kerk, en – sinds kort – de informatie over kerkelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Naast berichten over het parochiële leven vindt u hier ook vele gebeden, overwegingen en uitleg van kerkelijke rituelen en gebruiken.

In de rechterkolom vindt u onderaan een teller die het actuele aantal bezoekers bijhoudt.