9 april 2020

Van de pastoor: De Heer zal ons niet in de steek laten

Beminde gelovigen,

Bij de aanvang van het heilig Triduüm en het komende hoogfeest van Pasen wensen wij, priesters, u allen Gods rijke genade en zegen voor de Paastijd!

Ook al is het momenteel niet mogelijk om het hoogfeest met elkaar in de kerk te vieren, het blijft voor ons allen een tijd van vreugde, want Christus heeft door het werk van de Verlossing de macht van de duisternis gebroken en voor ons de weg naar de hemel geopend.

Wij hebben allemaal gehoopt dat de beperkende maatregelen in het openbare leven en het sluiten van onze kerken vóór Pasen beëindigd zouden zijn, maar zo is het niet gelopen. Wij moeten afwachten en er vooral om bidden dat binnenkort het liturgische leven weer opgepakt kan worden.

Ondertussen hebben wij een camera in de kerk geïnstalleerd, waardoor u thuis, op uw computer, tablet of smartphone, de heilige liturgie dagelijks vanuit onze kerk kunt volgen. Ook op de drie heilige dagen van het Paastriduüm zal de plechtige liturgie vanuit onze kerk worden uitgezonden, opdat u thuis gemakkelijker de mysteries van deze heilige tijd kunt herdenken en overwegen, eventueel aan de hand van uw missaal.

Ik besef heel goed dat dit niet hetzelfde is als fysiek aanwezig zijn tijdens de heilige liturgie, maar het is het enige dat wij momenteel kunnen doen. Wanneer een ieder op zijn plaats zijn best doet, dan zal de Heer, onze God, ons niet in de steek laten.

Mogen wij allen door deze tijd van afzondering van het fysiek deelnemen aan de liturgie het inzicht verkrijgen dat de Kerk en het geloof de kostbaarste schatten in ons leven zijn, en deze in de toekomst met nog grotere ijver in ons leven onderhouden.

Ik wens u een zalig Pasen!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor