17 april 2020

Parochiële ledenadministratie

In het najaar van 2019 hebben we uw aandacht gevraagd voor onze parochiële ledenadministratie. We hebben vele nieuwe inschrijvingen ontvangen en allerlei gegevens zijn geactualiseerd. Tijdens de huidige coronacrisis hebt u van de Pastoor per e-mail enkele brieven met actuele informatie ontvangen. Gelukkig bereiken we al een groot deel van de parochianen, maar nog niet iedereen. Daarom nogmaals het verzoek om bij verhuizing of wijzigingen in uw gezinssamenstelling of andere gegevens ook ons secretariaat op de hoogte stellen. Voor een correcte administratie zijn we afhankelijk van de door u verstrekte gegevens! U kunt uw opgave – uitsluitend schriftelijk – verstrekken aan de pastorie, of per e-mail aan oudemis@agneskerk.org.

Op onze website vindt u een inschrijvings- en wijzigingsformulier. Nog een dringend verzoek: wilt u controleren dat uw mailbox niet vol zit? We kunnen u dan namelijk niet bereiken.