16 april 2020

Gebed om geestelijke communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen. Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan, smeek ik U, ten minste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.

Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart, en ik verenig mij geheel en al met U. Sta niet toe dat ik nog ooit van U gescheiden word. Amen.

H. Alfonsus-Maria van Liguori

Zie ook: Geestelijke communie