Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 1 juni 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.


De live-uitzending van zaterdag 30 mei (11.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.
Ververs deze pagina als hier niet de juiste dag genoemd wordt.

16 april 2020

Gebed om geestelijke communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen. Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan, smeek ik U, ten minste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.

Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart, en ik verenig mij geheel en al met U. Sta niet toe dat ik nog ooit van U gescheiden word. Amen.

H. Alfonsus-Maria van Liguori

Zie ook: Geestelijke communie