Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


24 mei 2020

Aartsbisschop Fulton Sheen spreekt over het Onzevader (en over de Drievuldigheid)

Eerbiedwaardige dienaar Gods aartsbisschop Fulton Sheen verklaart de verschillende gebeden van het Onzevader. Aan het eind spreekt hij ook over de Allerheiligste Drie-eenheid.