2 mei 2020

Van de pastoor: Maria, hulp der christenen

Madonna van den Droghen Boom (paneel door Petrus Christus)

Beminde gelovigen,

De lieflijke meimaand is aangebroken en wat onvoorstelbaar leek is toch bewaarheid geworden: nog steeds is onze kerk gesloten en nog steeds is het godsdienstige leven door de coronacrisis onderbroken. In deze tijd van nood en ziekte nemen wij onze toevlucht tot de heilige maagd Maria, de hulp der christenen.

Ik roep u op om trouw dagelijks de heilige Rozenkrans te bidden voor de noden van kerk en wereld en voor de bekering van de volkeren en landen. Wij kunnen nu nog niet overzien wat de toekomst zal brengen aan ellende door het instorten van de economie, het verdampen van financiële vermogens, en het verdwijnen van arbeidsplaatsen, maar het lijkt waarschijnlijk dat wij in de grootste crisis sinds de jaren ’30 terecht zullen komen. Om de juiste richting te kunnen vinden in de toekomst is het voor de samenleving uiterst noodzakelijk dat de mensen terugkeren naar de objectieve orde der dingen. Dat betekent dat God weer de eerste plaats krijgt, en dat wij de door God gewilde orde aanvaarden, niet alleen in ons persoonlijk leven, maar ook in de sociale samenhang van onze samenleving.

God is Degene Die redt, niemand anders! Stellen wij onze hoop volledig op Hem en verlangen wij er naar om Zijn heilige Wil in ons leven opnieuw de eerste plaats toe te kennen. Alleen dan zullen wij de komende tijd van nood kunnen doorstaan en zal God ons na zo veel lijden Zijn zegeningen niet onthouden.

In deze meimaand vraag ik u om samen met de priester van maandag tot en met zaterdag om 11.45 uur, dus in aansluiting op de dagelijkse live-uitzending van de heilige Mis, de litanie van Loreto te bidden, met als intentie de bekering van Europa en het herstel van het christelijke staatsbestel in onze landen.

Moge God u allen Zijn rijke zegen schenken!

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.