16 mei 2020

Elektronische collecte

Nu de openbare H.H. Missen zijn opgeschort ontvangt de parochie al een tijd geen collectegelden meer. De vaste lasten lopen echter gewoon door en we hebben extra uitgaven gedaan om de dagelijkse live-uitzendingen mogelijk te kunnen maken.

Uw bijdrage is voor de parochie noodzakelijk om aan haar financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Het zou enorm helpen als u het bedrag dat u anders in de collecteschaal deponeert, nu per bank wilt geven. Met de QR-code bij dit bericht kunt u via uw telefoon of tablet gemakkelijk een bedrag naar keuze overmaken. Of maak gebruik van de bankrekeningnummers van de Agnes- (NL96 INGB 0000 3113 11) of Jozefparochie (NL48 ABNA 0589 9700 89).

Alvast hartelijk dank voor uw gave(n)!