28 mei 2020

Van de pastoor: Herstel openbare eredienst per 1 juni a.s.

Beminde gelovigen,

Eindelijk is de dag gekomen, waarop wij kunnen meedelen dat de kerken weer opengesteld mogen worden voor de publieke eredienst. De bisschoppen hebben bekendgemaakt dat vanaf maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) de liturgie weer openbaar gecelebreerd kan worden, al blijven er enkele restricties. Zo mogen er niet meer dan 30 mensen tegelijk de heilige Mis bijwonen, en moet de voorgeschreven regel van anderhalve meter afstand houden gegarandeerd worden. Desalniettemin is het een vooruitgang dat de openbare eredienst hervat kan worden.

Hoe smartvol zijn de afgelopen maanden geweest voor ons, gelovige mensen, die niet of nauwelijks de mogelijkheid hebben gekregen om de heilige sacramenten te kunnen ontvangen. De genade van God zal overvloedig ten deel vallen aan hen die trouw zijn gebleven. Ik weet dat velen van u hebben mogen ontdekken hoe essentieel het kerkelijke, liturgische en sacramentele leven is, en dat voor velen het besef is gekomen dat wij zonder Gods bijstand en aanwezigheid niet kunnen leven. Laten wij deze belangrijke les niet weer snel vergeten, maar laat het de leidraad worden van uw toekomstig bestaan.

Teneinde de kerk vanaf 1 juni open te kunnen stellen, moeten wij aan bepaalde eisen voldoen. Bij de ingang van de kerk staat een kerkwacht, wiens aanwijzingen opgevolgd moeten worden. De regels om op uw plaats te komen zijn als volgt: u loopt door het middenpad naar de kerkbank toe die u wordt aangewezen, en na de heilige Mis verlaat u de kerk door de zijpaden. De vrije plaatsen zijn gemarkeerd met een X en iedere tweede kerkbank is gesloten. Ik vraag u dringend om u aan deze regels te houden, opdat iedereen zich in de kerk veilig kan voelen.

Samenkomsten voor of na de Mis zijn nog steeds niet mogelijk. Er is dus geen gelegenheid om koffie te drinken na de zondagsmis of zich te groeperen op het kerkplein. Ik vraag u om ook deze regels te respecteren.

Als wij ons allen aan deze eenvoudige regels houden, dan mogen we verwachten dat het veilig is om in de kerk bijeen te komen, en kan op korte termijn een verdere versoepeling worden verwacht.

Moge God u allen zegenen,
pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor