Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


26 juni 2022

Bekering

Jezus ging aan tafel met (publieke) zondaars en tollenaars, niet omdat hij 'inclusief' wilde zijn, of tolerant of alles maar goed vond. Hij at met hen om hen op te roepen tot bekering naar een vruchtbaar leven, om aan zichzelf te versterven en voor Hem te gaan leven.

Hij roept ook ons op tot verandering van leven, en niet tot bevestiging in de zonde of van de eigen identiteit.